Železnohorský region

Udržitelný rozvoj Železnohorského regionu prostřednictvím informačního systému


Dotační titul: Podpora nestátních neziskových organizací, 2. Udržitelný rozvojregionů, měst a obcí, 3170000043 Udržitelný rozvoj regionů, měst aobcí - spolky
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2017

Celkové výdaje projektu: 280 000 Kč
Dotace: 196 000 Kč

Cílem projektu je zajištění udržitelného rozvoje regionů prostřednictvím měst a obcí, realizací akcí za spolupráce veškerých subjektů v regionu, vytvoření systému aktivit, které mají šanci regionu přímo pomoci. Základem udržitelného systému rozvoje regionu je kvalitní předávání informací v rámci regionu mezi městy, obcemi a subjekty působícími v nich.

Výstupy projektu:

1) Podpora udržitelného informačního systému zdrojů regionu
2) Publikační materiály regionu
- Noviny Doma v Železných horách
- Katalog certifikovaných regionálních výrobků
- Cyklistické mapy
- Turistické mapy
- Sestavte si vlastní plán výletu
- Publikace Železnohorského regionu
- Stolní kalendář 2018

3) Odborný seminář pro zvýšení kvality poskytovaných služeb

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

MAS Železnohorský region