Železnohorský region

Partneři

1) Univerzity:
 • Karelia University of Applied Sciences (Univerzita aplikovaných věd Karelia) - Finsko
 • Savonia University of Applied Sciences (Univerzita aplikovaných věd Savonia) - Finsko
 • Széchenyi István University (Univerzita Széchenyiho Istvána) - Maďarsko
 • Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) - Slovensko
 • University of Pardubice (Univerzita Pardubice) – Česká republika 
 • HAS University of Applied Sciences (HAS Univerzita aplikovaných věd) - Nizozemí
2) Regionální partneři:
 • ProAgria North Karelia - Finsko
 • ProAgria North Savo - Finsko 
 • ENAMRO - Maďarsko
 • SLOV-MART Ltd. - Slovensko 
 • Místní akční skupina of Železnohorský region – Česká republika 
3) Přidružení partneři:
 • The Province of North Brabant (Provincie Noord-Brabant) - Nizozemí
 • The Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - Kanada
 • Regional Council of North Karelia (Regionální rada Severní Karelie) - Finsko
 • Université de Moncton (Univerzita Moncton) - Kanada
 • Groupe Savoie – Kanada
MAS Železnohorský region