Železnohorský region

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ŽR

Název subjektu:     MAS Železnohorský region, z.s.

Název projektu:     Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Železnohorský region

Program:                Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:          06_15_003
Název výzvy:        6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2

Cíl projektu:

Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ŽR v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR. V rámci realizace projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v rámci PR IROP, PRV, Zam a ŽP, sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu.

Realizace projektu přispěje i k animacím školských zařízení a jejich metodické pomoci při realizaci šablon.

Realizace: 1.1.2016 - 31.12.2023

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

MAS Železnohorský region