Železnohorský region

Vědomostní aliance - ERDI

Webové stránky projektu po kliknutí zde.

Již před Vánoci roku 2015 byla poprvé MAS Železnohorského regionu oslovena Univerzitou Pardubice ohledně zapojení do projektu Empowering Regional Development and Innovations (ERDI). Po sérii dalších jednání, kdy byly vyjasněny požadavky a návrhy obou stran, byla přijata smlouva a MAS se tak stala partnerem místní univerzity v tomto mezinárodním projektu financovaném z grantu Evropské unie. Projektu se účastní celkem šest univerzit po celé Evropě a každá má partnera z praxe, jako si Univerzita Pardubice vybrala MAS ŽR. Dvě univerzity z Finska jako hlavní koordinátor projektu a poté partnerské univerzity v Maďarsku, na Slovensku, v Nizozemí a České republice. V časovém měřítku bude projekt probíhat mezi lety 2016-2018.

Název ERDI je zkratkou pro anglický název “Empowering Regional Development and Innovations“ v překladu Projekt pro posílení regionálního rozvoje a inovace. Celý tento projekt má za cíl rozvoj tzv. bio-ekonomiky a její posilování, což v kratších časových úsecích a v několika úrovních projektu znamená: navázání spolupráce univerzit s místním partnerem z praxe podle studijního oboru univerzity, dále pak ve vzájemné spolupráci zlepšit učební osnovy daného studijního oboru tak, aby se zvýšila u studentů zaměstnatelnost a uplatnitelnost v místě/regionu. V průběhu projektu by mělo docházet k utvoření partnerství mezi vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli a zprostředkovateli zaměstnání tak, aby opravdu byli studenti co nejvíce uplatnitelní v místě/regionu, aby věděli, jak se speciálně připravit na případnou práci v regionu, co jejich region očekává, jaké jsou tu pracovní příležitosti a to nejdůležitější, aby došlo k souladu místní ekonomiky, již zmíněného termínu bio-ekonomiky. 

Nejdůležitějším faktorem projektu je vzájemné propojení jak znalostí, tak informací. Soudružnost regionu a práce v místě. Být si plně vědom toho, kde se člověk chce v pracovním životě pohybovat a také koheze s místní ekonomikou. Termín bio-ekonomika samozřejmě nesouvisí jenom s uplatnitelností místních studentů v regionu, to je pouze jedna část, jak soudružnosti docílit. Místní lidé, podniky, ale i životní prostředí by mělo cíleně dospět k vzájemnému respektu, rozvoji a uchování. Vědět, jak být nápomocný regionu a jak sám region pracuje, vytvářet si v místě vlastní hodnotový žebříček a tím tak posilovat vzájemnou spolupráci. Stát se znovu soběstačným místem, kde lidé vědí, co region potřebuje posílit a kde je případný prostor pro inovativní myšlenky vedoucí k zlepšení.

Ačkoliv je projekt rozmanitý, co se týče počtu zahraničních partnerů a partnerů z praxe, je tímto zároveň inovativní a přináší tak možnost získat několik různých pohledů a názorů, jak bio-ekonomika funguje v Evropě a jak bychom ji mohli rozvíjet i my.

Dotazníky k vyplnění:

MAS Železnohorský region