Železnohorský region

4) Veřejné projednání strategie

Aktuální verze SCLLD byla pravidelně projednávána vždy na aktuálním jednání orgánů MAS - představenstvo a valná hromada. Členové MAS se pravidelně vyjadřovali k připravovanému dokumentu SCLLD a připomínkovali ho. Samotné připomínky následně pracovníci MAS zapracovali do aktuálního dokumentu.
SCLLD byla také pravidelně projednávána na setkání s aktéry z území MAS. Postupně byly zapracovávány veškeré připomínky a podněty. SCLLD byla pravidelně představována a projednávávána s místními aktéry na tradičních akcích regionu.
Průběžně byly rovněž zohledňovány metodické instrukce a aktuální vývoj dotační politiky, které byly zároveň zapracovány do jednotlivých kapitol SCLLD.

Veřejné projednání strategie proběhlo na následujících akcích regionu:
1) Konference Komunitně vedený místní rozvoj a jeho příspěvek k rozvoji území - 13.11.2014 - pozvánka, prezenční listina 12345
2) Setkání s podnikateli - 26.1.2015 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
3) Setkání se zástupci obcí a škol - 21.4.2015 - Heřmanův Městec - prezenční listinafotografie z akce zde
4) Setkání se zástupci mateřských a základních škol - 19.5.2015 - Přelouč - prezenční listina zde
5) Setkání s podnikateli - 13.6.2015 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
6) Tradice Železnohorského regionu v Horních Raškovicích u Svinčan - 13.6.2015 - fotodokumentace zde
7) Lughnasad v Nassavrkách - 31.7. a 1.8. 2015 - fotodokumentace zde
8) Mladotické kejklování - 21. a 22.8.2015 - fotodokumentace zde
9) Babí léto na Železných horách v Autokempinku Konopáč - 18. a 19.9.2015 - fotodokumentace zde
10) Choltické podzimní slavnosti - 28.9.2015 - fotodokumentace zde
11) Setkání se zástupci škol a obcí - 20.10.2015 - prezenční listina a zápis zde
10) Valná hromada MAS - schválení SCLLD - 10.11.2015 - pozvánka zde, zápis zde
MAS Železnohorský region