Železnohorský region

Realizace projektu spolupráce

Dotační titul: Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Číslo prioritní osy: 4.2.a)
Název prioritní osy: Realizace projektů spolupráce

Datum zahájení projektu: prosinec 2014
Datum ukončení projektu: květen 2015

Celkové výdaje projektu: 500 000,00 Kč
Dotace: 500 000,- Kč

Partnerské MAS:
MAS Region Kunětické hory (KMAS)
MAS Železnohorský region (PMAS)
MAS Chrudimsko (PMAS)
MAS Orlicko (PMAS)
MAS Lanškrounsko (PMAS)

Výstup projektu:

MAS Železnohorský region