Železnohorský region

Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Železnohorský region

Dotační titul: OP Technická pomoc
Číslo prioritní osy: 8.3.a)
Název prioritní osy: Administrativní a absorpční kapacita

Datum zahájení projektu: červenec 2013
Datum ukončení projektu: srpen 2014

Celkové výdaje projektu: 465 452,00 Kč
Dotace: 465 452,00 Kč

Výstupy projektu:
- Dílčí části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR

MAS Železnohorský region