Železnohorský region

Krajina je naše zrcadlo

Dotační titul: Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Číslo prioritní osy: 4.2.a)
Název prioritní osy: Realizace projektů spolupráce

Datum zahájení projektu: leden 2014
Datum ukončení projektu: duben 2014

Celkové výdaje projektu: 399 000,00 Kč
Dotace: 345 600,00 Kč

Partnerské MAS:
Hradecký venkov o.p.s. (KMAS)
Společná CIDLINA, o.s. (PMAS)

Výstupy projektu:
- Semináře
- Exkurze na území MAS ŽR
- Péče o krajinu - výukový materiál
- Revitalizace zeleně v obcích
- Výsadba stromořadí v krajině
- Pěstitelské centrum
- Obnova zaniklého sadu Železných hor
- Naučné stezky v přírodě

MAS Železnohorský region