Železnohorský region

Programy pro školy

Dotační titul: Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Číslo prioritní osy: 4.2.a)
Název prioritní osy: Realizace projektů spolupráce

Datum zahájení projektu: prosinec 2011
Datum ukončení projektu: květen 2012

Celkové výdaje projektu: 193 565,00 Kč
Dotace: 174 208,- Kč

Partnerské MAS:
MAS Region Kunětické hory (KMAS)
MAS Železnohorský region (PMAS)

MAS Železnohorský region