Železnohorský region

Krok za krokem geoparkem

MAS Železnohorský region  realizuje projekt Krok za krokem geoparkem:


Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Severovýchod 
Číslo prioritní osy:       13.3
Název prioritní osy:    Cestovní ruch
Číslo oblasti podpory:   13.3.2
Název oblasti podpory: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Číslo výzvy:                     37
Název výzvy:              37. kolo řízené výzvy - oblast podpory 3.2

Datum zahájení projektu: 05.12.2013
Datum ukončení projektu: 30.09.2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 015 000,00 Kč

Stručný obsah projektu:
Projekt přispěje k rozvoji konkrétních aktivit marketingu cestovního ruchu a bude mít pozitivní vliv na zvyšování konkurenceschopnosti celého území Pardubického kraje v tomto odvětví na základě propagace jedinečnosti území TO Chrudimsko-Hlinecko - Národního geoparku Železné hory. Konkrétní provázané aktivity povedou k vytvoření efektivní struktury místního managementu, k vytvoření tematických produktů založených na široké mezioborové spolupráci a následnému cílenému marketingu pro jejich zvýšené využívání a návštěvnost TO.

Propagační materiály vydané v rámci projektu:
- Mapa naučných stezek Chrudimska-Hlinecka
- Geoturistická mapa Chrudimska-Hlinecka
- Cykloturistická mapa Chrudimska-Hlinecka - Výlety pro školy
- Pro cestovní kanceláře a organizované skupiny
- Pondělní výlety
- Výlety v dešti
- Quest Národním geoparkem Železné hory A4?menu=9491
- Quest Národním geoparkem Železné hory A5

Metodika spolupráce TO Chrudimsko-Hlinecko
- dokument

Analýza TO Chrudimko-Hlinecko
- dokument

MAS Železnohorský region