Železnohorský region

Splašková gravitační kanalizace v obci Časy

Informujeme naše občany, že v rámci zpracování projektové dokumentace, budou řešeny kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem - RD. Pozorně si přečtěte prezentaci ke gravitační kanalizaci na webových stránkách obce Časy - záložka GRAVITAČNÍ KANALIZACE - prezentace projektu.
DALŠÍ INFORMACE: Časy
Zveřejněno 19.05.2023 v 19:26 hodin
MAS Železnohorský region