Železnohorský region

Odpadové hospodářství obce Časy za rok 2022

Předkládáme tabulku odpadového hospodářství obce Časy za rok 2022. V tabulce jsou uvedeny náklady a množství o tříděných odpadech. Tabulka je uložena na úřední desce obce Časy v ostatních dokumentech. Dále vám sdělujeme, že vyhláška OZV č. 1 11/2022 : O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je vložena do Sbírky právních předpisů, kde se na internet. portálu lehce dohledá.
DALŠÍ INFORMACE: Časy
Zveřejněno 19.03.2023 v 18:23 hodin
MAS Železnohorský region