Železnohorský region

COVID–Ubytování

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští další kompenzační program - COVID–Ubytování. Je určen pro provozovatele ubytování, kteří byli na jaře zasaženi omezeními v souvislosti s epidemií covid-19.
O dotaci mohopu žádat provozovatelé ubytování nejrůznějšího typu, dotace na pokoj a den se pohybuje od 100 do 330 Kč.
Žádat je možné od 11. 9. do 30. 10. 2020
Podrobné informace o způsobu výpočtu dotace a postupu při podávání žádosti najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj:
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 10.09.2020 v 09:54 hodin
MAS Železnohorský region