Železnohorský region

PARKY A ZAHRADY ITÁLIE pokračování

ZÁMEK CHOLTICE VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU Ing. Věry Veselovské PARKY A ZAHRADY ITÁLIE pokračování, která se uskuteční v pátek 18.března od 18 hodin! V „malém renesančním zámku“ č.p.5, vstupné jednotné 30,-
„S nástupem renesanční architektury, umění a filosofie úzce souvisí rozvoj nového stylu zahrad. Zejména v okolí Florencie a Říma byly komponovány zahrady, které se staly vzorem pro tvorbu v okolních evropských státech. Následně byly jednoduché formální zahrady renesance vystřídány architektonicky bohatším obdobím baroka. V částečně pozměněné podobě zůstaly mnohé z těchto zahrad zachovány do současnosti a jsou důležitým dokladem historického vývoje zahradního umění.“
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 03.03.2016 v 08:30 hodin
MAS Železnohorský region