Železnohorský region

Setkání rodáků a přátel Vápenného Podola

Dovoluje si vás pozvat na Setkání rodáků a přátel Vápenného Podola, krojovaný průvod, představení a žehnání obecních symbolů v kostele sv. Václava. Akce se uskuteční 1.8.2015
P r o g r a m :

09,15 – 09,30 sraz účastníků slavnosti před bývalými lázněmi

09,30 – 09,45 příchod krojovaného průvodu
• žehnání nově opraveného křížku
před bývalými lázněmi

09,45 – 09,50 průvod ke kostelu sv. Václava včetně hraběte Jana Josefa Šporka a jeho přátel

09,50 – 10,05 před kostelem sehrají scénku „Jak oženit hraběte Jana Josefa Šporka“ místní ochotníci a vypravěč Martin Mejzlík

10,15 slavnostní bohoslužba v kostele sv. Václava, která bude sloužena za živé a zesnulé rodáky obce
• představení a žehnání obecních symbolů doprovází chrámový sbor „NAHOBOJ“ z Bojanova

12,00 prezence účastníků setkání v areálu OÚ

12,00 – 13,00 přestávka

13,00 – 18,00 k tanci i poslechu zahraje skupina „TECHNICS“ Josefa Pecky z Turkovic
• uvítání všech přítomných a přátel

15,00 – 15,30 Šimon Pečenka – „z muzikálů“

18,00 – 19,00 přestávka

19,00 – 02,00 taneční zábava – „Wječná žízeň“Během oslavy je možno shlédnout výstavku o historii obce v zasedací místnosti budovy obecního úřadu v době od 12,00 hod. do 21,00 hod.

Po skončení odpoledního programu v 18,00 hod. odjezd zvláštního autobusu z Vápenného Podola do Heřmanova Městce a Pardubic.

Občerstvení je zajištěno v místě konání oslav.

Všichni se těšíme s Vámi se všemi na shledanou.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 23.06.2015 v 13:16 hodin
MAS Železnohorský region