Železnohorský region

Zpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2015

V 3. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské podnikání. Ministr vyslyšel žádost tří venkovských organizací
- Spolek jednal s partnery o problémech nastavení eurofondů. Chce znovu otevřít rozpočtové určení daní.
- První publikace o Programu obnovy vesnice
- NS MAS řešila větší prostor pro venkovské projekty v budoucím IROPu i přípravu na novou spolupráci.
- SMS pořádá se 72 MAS kulaté stoly pro starosty obcí
- Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují
- Velký zájem obcí o podporu MMR z Programu obnovy a rozvoj venkova
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 24.03.2015 v 15:57 hodin
MAS Železnohorský region