Železnohorský region

Národní síť MAS má nové vedení

Uběhlo šest let a opět se na stejném místě a ve stejný den sešly místní akční skupiny v Zábřehu na Moravě k příležitosti volební valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (dále také NS MAS). Jen jedno bylo jiné, sál Kulturního domu v Zábřehu 11. března praskal ve švech a obsazeno bylo skoro do posledního plánovaného místa. Při valné hromadě se registrovalo 144 zástupců členských organizací. Společně se svými kolegy a zástupci ministerstev a partnerských organizací bylo přítomno na 200 podporovatelů metody LEADER.
Význam akce podpořila také již pravidelná účast ministra zemědělství Mariana Jurečky, který poděkoval Františkovi Winterovi za dosažení společných cílů za jeho působení v čele NS MAS.

František Winter stál v čele NS MAS od roku 2008. Po sedmi letech se rozhodl na post předsedy nekandidovat a sám byl velice zvědavý, koho si místní akční skupiny do svého čela vyberou. Novinkou totiž byla přímá volba předsedy z řad nominovaných členů výboru.

Program byl velice nabitý a s ohledem na několik kol volby se očekávaného zvolení nového předsedy účastníci dočkali až v pozdních odpoledních hodinách. Ze čtyř kandidátů byla nakonec zvolena předsednickou organizací Posázaví o.p.s. zastoupená ředitelem Václavem Pošmurným.

Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Opavsko z.s. v čele s předsedou Jiřím Kristem a také Český Západ – Místní partnerství, o.s. prostřednictvím Jana Floriana.

Novým sídlem zastřešující národní organizace se stalo město Benešov a se symbolicky otevřenou náručí sahá od východu, až k západu dle zvolených sídel místopředsedů, které představují město Opava a Konstantinovy Lázně.

František Winter zhodnotil jednání po jeho ukončení: „Ukazuje se, že i po tolika letech spolupráce se názory různí, což se projevilo například v komplikované volbě předsedy NS MAS. Doufám jen, že nově zvolené vedení bude mít prostor především k dokončení vyjednávání pravidel a podmínek pro činnost MAS v období do roku 2020, místo aby plýtvalo energií na nesmyslné tvorby koalicí a zákulisních dohod tak, jak to často vidíme na politické scéně. Osobně jsem si vždy zakládal na tom, že NS MAS je apolitickou, jednotnou a tudíž silnou organizací.“

Václav Pošmurný za Posázaví o.p.s deklaroval nové směřování NS MAS: „Nyní nastává období stabilizace pracovního týmu organizace, období udržení dobytých pozic, zvyšování kvality aktivit členských MAS a pro ně zajišťovaného servisu profesní organizace. Doufám, že to bude období NS MAS jako silné organizace prezentované především jako uskupení, které disponuje odborníky na rozvoj venkovského prostoru a především na partnerskou spolupráci.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružujícím organizačně samostatné právnické osoby - místní akční skupiny, pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metodou LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. Hlavním posláním NS MAS je především sdružovat místní akční skupiny, pracující podle základních kritérií vydaných pro fungování MAS, rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel a hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 20.03.2015 v 11:38 hodin
MAS Železnohorský region