Železnohorský region

Agentura CzechTourism spolupracuje s Českým systémem kvality služeb

Nový projekt agentury CzechTourism na podporu domácího cestovního ruchu má za cíl zvýšit motivaci rezidentů k cestování po České republice a rozšířit jejich povědomí o nabídce a kvalitě služeb domácího cestovního ruchu. K naplnění těchto cílů pomůže i partnerství s Českým systémem kvality služeb a Asociací horských středisek ČR.
Jedním z významných cílů Ministerstva pro místní rozvoj ČR je přispět ke zvýšení kvality služeb v domácím cestovním ruchu, a proto nabízí certifikaci Českého systému kvality služeb (ČSKS). Zapojením se do certifikačního procesu získají poskytovatelé turistických služeb odborné a praktické znalosti a dovednosti v oblasti řízení kvality, které mohou využít ke svému dalšímu rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti, a právo užívat mezinárodně uznávanou a v zahraničí dobře známou značku Q, která je pro zákazníky příslibem ověřené kvality služeb. V současné době sdružuje ČSKS 168 certifikovaných subjektů, jako např. Turistické informační centrum města Plzně, Lyžařský areál Červenohorské sedlo nebo MAS Železnohorský region, 1659 registrovaných provozoven a 1412 proškolených trenérů (absolventi školení pořádaného Centrem pro školení a regionální koordinaci, kteří získali certifikát Trenér I. stupně ČSKS a kteří jsou schopni prosadit a aplikovat zásady managementu kvality ve své organizaci). Jejich řady v následujících měsících rozšíří absolventi nového kurzu, a to kurzu II. stupně Trenéra kvality ČSKS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 05.02.2015 v 19:32 hodin
MAS Železnohorský region