Region of Iron Mountains

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.
Odkazy:

Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/

Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí:

http://www.mzp.cz/cz/legislativa
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.10.2014 v 10:15 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains