Region of Iron Mountains

Slavnostní předání certifikátů místním výrobcům ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt®

Jménem předsedy MAS ŽR pana Josefa Blažka vás zveme na: Slavnostní předání certifikátů místním výrobcům ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt®, které se bude konat dne 7.12. 2013 ve 13.00 hod. v restauraci na zámku v Cholticích. Akce proběhne za podpory a účasti pana senátora PČR Ing. Jana Veleby.
Certifikáty budou předány následujícím výrobcům:
Evě Joachimové z Mladotického mlýna za specialitu Mlýnské kolo se zelím,
Liboru Hamsovi z Penzionu Žlebská Lhotka za specialitu Staročeské koleno z Žlebské Lhotky,
Jaroslavu Jedličkovi z Lukavice za divočinu z farmy,
Tereze Horčíkové z Horního Bradla za ručně zdobený textil a šperky z křišťálové pryskyřice,
Jiřímu Blažkovi a Marii Sýkorové z Licibořic za výrobky z vlny a kanafasu,
Františku Bártovi ze Syrovátky za kolekci pohlednic Doteky Železných hor,
Janě Apltauerové z Lipoltic za Lipoltický med,
Janě Beránkové ze Slavkovic za zdobené sklo ve spojení s drátováním,
Františku Mikanovi ze Stolan za čerstvé mléko,
Ladislavu Francouzovi za Skupický salám.

Slavnostní předání certifikátů místním výrobcům předchází tradiční akci:
Advent na Choltickém zámku
Program:
14.00 Zahájení, jarmark tradičních výrobců a certifikovaných producentů
14.30 – 15.15 Kaple - předvánoční koncert ZUŠ Přelouč
15.30 – 16.00 Nádvoří - předávání cen nejlépe hodnocených betlémů v rámci soutěže
16.15 – 16.45 Kaple - předvánoční koncert Choltické mládí
17.00 – 17.30 Nádvoří - příjezd tří králů, předání darů
cca 17.30 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na nádvoří zámku za účasti králů, zpěv pod stromem
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 12.11.2013 v 21:36 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains