Železnohorský region

Noc kostelů zve na „módní přehlídku“ i filmový dokument

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů - Lange Nacht der Kirchen - ve Vídni. Nápad rychle překročil hranice Noc kostelů se stala vyhledávanou akcí i v celé České republice. Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie nebo věže.
Cílem je oslovit a pozvat bez jakéhokoli vnucování do kostelů širokou veřejnost. Bude to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Podrobné informace o programech najdete na webu: www.nockostelu.cz.
I v Heřmanově Městci všechna tři společenství křesťanů společně připojují k tomuto projektu. Program bude odstartován v pátek 24. května v 19:30 hod. v kostele sv. Bartoloměje vyzváněním zvonů, následovat bude mimo jiné komentovaná prohlídka nástropních fresek F.X. Palka nebo „módní“ přehlídka liturgických (bohoslužebných) oděvů s výkladem o jejich historickém vývoji a používání při bohoslužbách. Celý program v kostele sv. Bartoloměje budou provázet křesťanské písně v podání kapely Petra Kalvacha z pardubické ARCHY. Celovečerní program bude od 21:30 pokračovat ve sboru Českobratrské církve evangelické v Zahradní ulici projekcí dokumentárního filmu Tomáše Škrdlanta „Milujte své nepřátele“. Líčí příběh Švýcarky a Čecha, kteří změnili stovkám lidí život i pohled na něj. Přemysl Pitter po druhé světové válce zachraňoval děti židovské a české z koncentráků, a také děti německé, které umíraly v českých internačních táborech. Všechny sváželi do čtyř zámků v okolí Prahy, spolu s dalšími spolupracovníky o ně pečovali, hledali jejich rodiče a vedli je ke vzájemnému smíření. Mnohé z tehdejších dětí ovlivnil pobyt na zámcích po celý další život. Celá Noc kostelů se uzavře v Husově sboru od 23:10 písněmi z Taizé. Stejně tak bude až do 23:00 otevřený kostel sv. Bartoloměje, kde bude možné pobýt za světla historických lucerniček a tiché reprodukované hudby gregoriánských chorálů.
Program je připraven ve spolupráci všech tří křesťanských společenství. Přijďte se připojit kdykoli během večera. Noc kostelů je právě pro Vás.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.05.2013 v 15:30 hodin
MAS Železnohorský region