Železnohorský region

DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU 2013 - tisková zpráva

V rámci rozšíření nabídky tradičních i nových aktivit, zlepšení propagace projektů, akcí, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, podpory místního patriotismu a zefektivnění spolupráce infocenter v souvislosti se zkvalitněním systému podpory regionálního turistického ruchu, proběhl na území Železnohorského regionu pátý ročník čtyřdenního maratónu akcí Dny Železnohorského regionu. Letošní ročník byl zaměřen na zkvalitňování jednotlivých aktivit na základě propojení spolupráce různých partnerských subjektů na území Železnohorského regionu a regionů sousedních.
Dne 18.4. proběhla tradičně zahajovací akce pro odborníky - pracovníky infocenter regionu a dalších sousedních oblastí, pracovníky Destinační společnosti Východní Čechy (DSVČ), pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, zástupce médií, představitele, členy a regionální výrobce Železnohorského regionu, spolupracující subjekty a partnerské regiony. Protože rok 2013 je zlomovým pro další činnost a rozvoj občanského sdružení vzhledem k novému období EU 2014-2020, akce byla zahájena v objektu multifunkčního centra v Heřmanově Městci, kde má MAS ŽR, díky městu Heřmanův Městec, centrálu a veškeré zázemí.
Před vlastním zahájením akce se sešli pracovníci informačních center turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a diskutovali o projektech a dalším vývoji spolupráce, jak ve vztahu mezi sebou, tak především v jednotném vztahu k Destinační společnosti Východní Čechy a Pardubickému kraji. P.Korejtková předložila přítomným zástupcům jednotlivých infocenter pracovní materiál – Deklaraci o partnerství v rámci výkonu činnosti oblastního managementu CR v TO. Pracovní materiál bude projednán na jednotlivých MAS TO, protože právě MAS by byly kvalitními nositelkami zajištění spolupráce na celém území mezi obcemi, mikroregiony, neziskovými organizacemi, podnikateli a především jednotlivými infocentry. P.Černý, informoval o vývoji projektu turistických novin za TO a o možnosti získání dotačních prostředků v rámci ROP Severovýchod, p.Doucek, předal přítomným nové informace ohledně rozjezdu aktivity ve spolupráci s pracovníky infocenter - QUEST na území NGŽH. V rámci diskuze bylo nastíněno nové téma spolupráce - krajinářství Železných hor – historie a současnost.
Oficiálně akci zahájil předseda Železnohorského regionu p.Starý společně s místostarostkou města Heřmanův Městec p.Sedláčkovou. V úvodní prezentaci Kateřina Korejtková, manažerka MAS Železnohorský region, představila nové aktivity cíleně zaměřené na rozvoj spolupráce jak členů, tak i partnerských subjektů. Informovala o rozšíření území ŽR o nový mikroregion Západně od Chrudimi. Poukázala na územní souvislosti mezi ŽR, CHKO ŽR, NGŽH a ostatními MAS v okrese Chrudim (území shodné s TO Chrudimsko-Hlinecko). Představila aktualizovanou verzi Marketingového plánu cestovního ruchu ŽR pro r. 2013, aktuální stav systému certifikace regionálních produktů, formu aktualizace Programů pro školy pro r. 2013 a stav vývoje spolupráce mezi organizací ŽR a místními podnikateli. Detailně představila novou řadu propagačním materiálů. Dále zmínila akce, kterých se účastnili zástupci MAS ŽR v rámci rozšiřování svých zkušeností a akce na podporu zájmu návštěvníků o atraktivity ŽR (veletrhy, výstavy, mezinárodní soutěže). V rámci spolupráce subjektů informovala o realizaci mezinárodního projektu ABC pro regionální výrobce, který se uskuteční na území MAS ŽR, MAS Pohoda venkova (Královehradecký kraj), 5 MAS v Lotyšsku a 2 MAS v Litvě. Projekt bude probíhat v letech 2013 a 2014.
V dalším bloku p.Černý, manažer cestovního ruchu města Chrudim, představil výsledky spolupráce informačních center za finanční podpory měst na území TO Chrudimsko-Hlinecko. P.Mašínová předvedla ukázku spolupráce certifikovaného výrobce ŽH, škol a tématických kolektivů v rámci Programů pro školy. P.Raba představil výsledek spolupráce několika konkrétních výrobců na základě funkčního systému certifikace v regionu – Gurmánská stezka. K.Korejtková informovala o přípravě aktivity p.Jandové, členky ŽR, která v rámci regionu nabídne subjektům efektivní zhodnocení místních zdrojů formou propojování nabídky a poptávky. P.Doucek, zástupce Národního geoparku Železné hory, představil podstatu nové aktivity – questingu na území NGŽR – na základě soutěže a impulzů pro putování po regionu docílení jeho poznání.
Na oficiální program navazovala „burza“ propagačních materiálů mezi ŽR a ostatními územními celky a subjekty. V rámci prohlídky zázemí centrály MAS, infocentra města Heřmanův Městec a výstavní a prodejní expozice regionálních výrobků, účastníci ochutnali vzorky místních produktů. Pro zájemce byla zdarma zpřístupněna i expozice v Synagoze a Gallery Cyrany.
Dne 19.4. proběhla prezentace aktivit a propagačních materiálů ve všech infocentrech regionu. Obyvatelé, návštěvníci, a také zástupci škol i s dětmi, využili možnost získat aktuální informace o akcích, nové prezentační materiály Železnohorského regionu, Pardubického kraje v rámci spolupráce s DSVĆ a sousedních regionů. Pracovníci infocenter v Heřmanově Městci, v Třemošnici, v Seči a Nasavrkách ochotně poskytovali veškeré informace a prezentovali výrobky a akce podnikatelských a neziskových subjektů, vč. regionálních výrobků
Dne 20.4. proběhl za velkého zájmu veřejnosti již osmý turnus autobusového putování po regionu pro návštěvníky a místní obyvatele po zajímavých projektech, objektech a lokalitách, kam se jinak návštěvník sám těžko dostává, pod vedením Martina Písaře, pracovníka ŽR a vedoucího informačního centra v Heřmanově Městci. Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč pod vedením Bohumila Starého, předsedy Železnohorského regionu. Akce proběhla v duchu osvěty a podpory místních projektů, regionálních výrobců, místního patriotismu a zkvalitnění regionálního turistického ruchu v rámci všeobecného rozvoje venkova.
Účastníci navštívili areály několika regionálních certifikovaných výrobců – bratrů Navrátilů ve Starém Dvoře, kovárnu a farmu a p.Víškové v Mladoňovicích-Lipině, farmu, penzion a výrobnu mléčných výrobků. Relaxační zónou ve Veselí provedl účastníky p.Valenta, starosta obce. Prohlídku zámeckého areálu v Cholticích zajistili p.Fižová, zastupitelka městyse a kastelán p. Lukáš Rychtecký Oběd v zámecké restauraci byl připraven certifikovaných výrobcem p.Rabou, šéfkuchařem a provozovatelem, z místních produktů. Po cestě regionem si účastníci prohlédli také nový areál Sportovně relaxačního centra v Třemošnici za doprovodu majitelky p.Čajčíkové a manažera p. Vojáčka.
Účastníci opět vysoce hodnotili možnosti poznávání projektů, aktivit a atraktivit regionu touto organizovanou formou a dostalo se jim množství tipů, podnětů a propagačních materiálů pro plánování svých vlastních volnočasových aktivit v regionu. V rámci komunitního plánování přispěli k rozvoji svého regionu poskytnutím dalších podnětů a návrhů aktivit.
Dne 21.4. proběhl Den otevřených dveří v podnikatelských areálech členů Železnohorského regionu, o kterých informovala média Český rozhlas Pardubice a Chrudimský deník. Obyvatelé a návštěvníci měli jedinečnou možnost navštívit zajímavá místa s výhodným bonusem, jenž měl podobu volného vstupu či obdržení drobné pozornosti. Mezi areály byly kvalitní stálice: Synagoga a Gallery Cyrany v Heřmanově Městci, Expozice Po stopách Keltů v Nasavrkách, Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, Hrad Lichnice, Ranč LL v Kovářově, aj. Mezi novinky sezóny patřily areály a provozovny certifikovaných výrobců: pivovar a pálenice ve Žlebských Chvalovicích p.Kutílka, farma skotu v Licoměřicích p.Vašíčka a zámecká restaurace v Cholticích p.Raby. Všechny areály jsou součástí nové Gurmánské stezky vytvořené uvedenými subjekty ve spolupráci s Železnohorským regionem. Autokempink Konopáč pořádal již tradičně zabijačkové hody. Provozovatelé aktivit a areálů rádi využili možnosti prezentovat se v rámci zvýšení podpory využívání místních služeb a odbytu výrobků v oblasti regionálního cestovního ruchu. Účastníci kladně hodnotili jejich aktivity, které budou pomáhat rozvíjet a podporovat svojí návštěvností.
Pracovníci informačních center těmito akcemi opět prohloubili dosavadní dobrou spolupráci. Na základě detailního poznání aktivit a atraktivit budou schopni zajišťovat kvalitní poskytování informací příchozím turistům a spolupracovat při přípravě tématických turistických produktů a marketingových aktivit na větším území, v rámci příprav potenciálních projektů dle aktuální potřeby regionu realizace Strategického plánu LEADER a přípravy nové strategie MAS Železnohorský region pro období 2014-2020, turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko, DSVČ Pardubického kraje, partnerských regionů MAS a v neposlední řadě CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory.


Poděkování za spolupráci na přípravě a koordinaci akce patří pracovníkům infocenter Heřmanův Městec, Třemošnice, Seč a Nasavrky.
Dále poděkování patří všem stávajícím i potenciálním členům regionu a regionálním výrobcům, kteří představili své aktivity účastníkům a všem dalším partnerským subjektům, jenž se zapojily do výše uvedených akcí.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.05.2013 v 15:21 hodin
MAS Železnohorský region