Železnohorský region

Vítání ptačího zpěvu 1. 5. 2013 Heřmanův Městec

Prvním pokusem našeho sdružení o založení jakési tradice „Vítání ptačího zpěvu v Heřmanově Městci“ bylo setkání obdivovatelů přírody a půldenní odchyt pěvců na louce mezi Konopáčem a Heřmanovým Městcem v centru Železných hor. RNDr. F. Bárta ukazoval zájemcům odchycené jedince, vyprávěl o jejich výskytu, hnízdění, výzkumu i jejich ochraně.
Na stanovišti nedaleko brodu u potoka Konopka také probíhal náslech hlasů ptáků a vše bylo doprovázeno ukázkami z odborné literatury s možností získat zdarma volné publikace nejen s přírodní tematikou, ale i s informacemi o Společnosti nebo MAS Železnohorský region. Celkem bylo pozorováno 22 druhů ptáků, odchyceno 38 kusů. Akce se zúčastnilo 76 lidí, z toho 45 dětí do 14 let. Nelze opomenout přítomnost velmi šikovné paní magistry Šindelářové - učitelky přírodopisu, která měla pro děti školou povinné připraveno mnoho poučných kvízů, soutěží a poznávání přírodnin. Více takových pedagogů by bylo jistě přínosem pro budování kladného vztahu mladé generace k přírodě. Také bychom chtěli jako sdružení poděkovat za spolupráci místním hasičům, jejichž vedoucí mladého dorostu paní Horynová předvedla se svými svěřenci ukázky výcviku hasičských dovedností. Ačkoliv bylo pod mrakem, nezmokli jsme a mohu jen konstatovat, že tato zajímavá akce úzce spojená s přírodou a jejím poznáváním se vydařila.

Foto naleznete na www.spzh.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 06.05.2013 v 09:03 hodin
MAS Železnohorský region