Region of Iron Mountains

Zpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 4/2012

Vyšlo 4. číslo Zpravodaje venkova. Z obsahu - Příprava budoucích programů z EU: posílí venkov mezi zemědělci a městy? ROPy zřejmě skončí; „ozelení“ se přímé platby zemědělců a posílí LEADER? ČR je v metodě LEADER vzorem pro země střední a východní Evropy, ...
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 10.04.2012 v 12:15 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains