Železnohorský region

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 15. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,46 mld. Kč na inovace v zemědělství, pozemkové úpravy, odborné vzdělávání a informační činnost, obnovu kulturního dědictví venkova a projekty spolupráce
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=117946
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 05.03.2012 v 18:58 hodin
MAS Železnohorský region