Železnohorský region

Byli jste úspěšní?

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova. Státní zemědělský intervenční fond dne 8.2.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 322 Žádostí o dotaci v rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Dále bylo doporučeno celkem 57 žádostí jako náhradníci.
I.1.4 Pozemkové úpravy - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 8.2.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 150 Žádostí o dotaci v rámci opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Dále bylo doporučeno celkem 18 žádostí jako náhradníci.

I.1.2.1 Investice do lesů - Lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 8.2.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 420 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.2.1 Lesnická technika. Dále bylo doporučeno celkem 102 žádostí jako náhradníci.

I.1.2.3 Investice do lesů - Lesnická infrastruktura - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 8.2.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 90 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura. Dále bylo doporučeno celkem 7 žádostí jako náhradníci.

I.1.2.2 Investice do lesů - Technické vybavení provozoven - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 7.2.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 72 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven. Doporučeny byly všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti.

I.3.4 Využívání poradenských služeb - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 14. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 7.2.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 888 Žádostí o dotaci v rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Doporučeny byly všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.02.2012 v 15:58 hodin
MAS Železnohorský region