Železnohorský region

Venkov č. 3

Nabízíme Vám v elektronické podobě třetí číslo dvouměsíčníku VENKOV - informačního periodika Programu rozvoje venkova, který vydává Ministerstvo zemědělství. V těchto dnech vychází rovněž tištěná verze, která byla předána do tisku 3. února 2012.
V periodiku si například můžete přečíst:

- Editorial, který napsal náměstek ministra zemědělství Ing Martin
Hlaváček
- Revitalizace a opatření proti erozi v Ústeckém kraji
- Agrární komora ČR - významný partner Celostátní sítě pro venkov
- Školy obnovy venkova jsou zdrojem poznatků a výměny zkušeností
- Vzdělávací aktivity v Pošumaví - systém, technika a vícezdrojové
financování
- Co nevíte o zvířatech ..., akce pro děti ve školním statku v Táboře
- Záchrana technických památek - úspěšný cyklus v černokosteleckém
"pívováru"
- Hodnocení místních akčních skupin
- Kvalitní masný výrobek - vývoj nahradil přídatné látky přírodními
surovinami
- Inovativní projekt v mlékárně
- Spolupráce byla výborná - více ovoce, méně cukrů, žádné konzervanty
- Farmářské trhy - módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?
- 15. kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova


Zpravodaj si můžete stáhnout také na adresách:
www.eagri.cz/venkov
http://www.denik.obce.cz/
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 12.02.2012 v 18:29 hodin
MAS Železnohorský region