Železnohorský region

Nové ceny zemědělských pozemků pro rok 2012

Byla schválena vyhláška 358/2011 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2012 mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
Aktuální ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2012 naleznete jako vždy na stránkách www.farmy.cz v menu "Cena půdy 2012". Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ a koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území.
Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv například na stanovení výše daně z pozemků, na stanovení výše ročního nájemného za pozemky náležející do zemědělského půdního fondu v případech, kdy se vlastník a nájemce na jeho výši nedohodnou, a na stanovení kupní ceny při převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Výše uvedená novela vyhlášky upravuje průměrné základní ceny zemědělských pozemků celkem u 139 katastrálních území, z toho v 70 případech došlo ke snížení ceny a v 69 případech ke zvýšení ceny. K největšímu poklesu průměrné ceny došlo v k.ú. Lechotice (o 3,04 Kč/m2) a naopak k nejvyššímu nárůstu ceny v k.ú. Mokrá Hora (o 4,11Kč/m2).
Katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou je celkem 13 000, nulovou výměru zemědělské půdy má 27 katastrálních území. Průměrná cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky činí 6,22 Kč/m2.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 05.12.2011 v 11:04 hodin
MAS Železnohorský region