Železnohorský region

ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA č. 13/2011

Přehled hlavních informací z Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje v období: 7.11. 2011 - 28.11.2011.
Semináře, odborné vzdělávání:

Selské trhy v Pardubickém pivovaru
http://www.agrovenkov.cz/attachments/Pardubicky_pivovar_selske_trhy_letak.jpg
Pozvánka na selské trhy do Pardubického pivovaru dne 3.12.2011.


Ekonomické , marketingové a obchodní fórum

Pozvánka na ekonomické, marketingové a obchodní fórum dne 8.12.2011 .

Seminář v Dašicích
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=390&typ=1&val=115607
Pozvánka ZS Pardubice na seminář 8.12.201 - Eroze půdy a protierozní ochrana půdy.Dotace:

Standard GAEC 2 v otázkách a odpovědích
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115369
Odpovědi z MZe na dotazy vzešlé na seminářích k problematice standardu GAEC2.

Platby Top-Up pro rok 2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115494
Ministr Petr Bendl schválil sazby pro národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 201 . Zdroj: MZe


K novému systému administrace Žádostí SZIF
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115577
Nový systém administrace SZIF Žádostí o dotace šetří čas i peníze. Zdroj: SZIF

Přísnější pravidla pro biosady
http://www.agris.cz/zpravodajstvi/detail.php?id=173616&iSub=518
MZe v příštím roce zpřísní pravidla pro vyplácení dotací v ekologických sadech. Zdroj: AGRIS, ČTK.


Legislativa:

Novelizovaná legislativa k AEO, LFA
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ch=181&typ=1&val=114907&ids=1696
Novelizované NV 75/2007 Sb. a NV 79/2007 Sb.


Ekonomika, účetnictví, daně:

Zemědělství v roce 2012 s nižším rozpočtem
http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Zemedelstvi-s-nizsim-rozpoctem__s43x58235.html
Celkové výdaje státního rozpočtu na zemědělství a lesní hospodářství klesnou v příštím roce proti letošku o téměř šest miliard korun na zhruba 46 miliard korun. Autor: L.Alterová, zdroj: AGROWEB


Ostatní:

Informace pro ekologické zemědělce
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=298&typ=1&val=115580

Změny v "Havarijní vyhlášce"
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115515
Změny v novele vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Odběr vody z vodoteče trkačem za účelem napájení pasených zvířat
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115517
Požadavky pro odběr vody technickým zařízením.

K bioplynu a BPS
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/zlaty-dul-nesmysl-bioplyn-neni-fotovoltaika-tvrdi-odbornici-720377
Zlatý důl? Nesmysl, bioplyn není fotovoltaika, tvrdí odborníci . Zdroj: E15

Škody způsobené zvěří
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115347
Základní informace o problematice škod způsobených užíváním honitby, zvěří a na zvěři. Zdroj: MZe

SVS a včelaři
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115326
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15. listopadu 2011.


Legislativní balíček SZP po roce 2013
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115091
Příslušné jednání k legislativnímu balíčku SZP proběhlo dne 12. října na Zastoupení EK v ČR . Zdroj: KIS Ústeckého kraje


Obce, MAS:

Venkovské noviny č.17
http://www.venkovskenoviny.cz/archiv_vn/2011_vn/venkovske_noviny2011_17.pdf
Vyšly Venkovské noviny č.17.

Venkov v Prčici
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115417
Venkov ví, jak se má rozvíjet, potřebuje k tomu ale peníze.

Alokované částky pro jednotlivé MAS na rok 2012
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=115472
Alokace pro schválené místní akční skupiny na rok 2012. Zdroj: SZIF

Z Pardubického kraje:

Kraj likviduje staré ekologické zátěže
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3963&item=68631
Pardubický kraj uspěl se žádostí o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na odstranění staré ekologické zátěže v Dolní Lipce. Zdroj: Pardubickykraj

Více informací na www.agrovenkov.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 29.11.2011 v 09:34 hodin
MAS Železnohorský region