Železnohorský region

Spuštění Portálu farmáře pro 14. kolo příjmu žádostí PRV

Dne 13. 10. 2011 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost Elektronického odeslání Žádosti o dotaci PRV 14. kola příjmu žádostí resp. předvyplnění a zaslání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře.
Podrobnosti jsou uvedeny v "Prezentaci k Elektronickému podání Žádosti..." zveřejněné na Portálu farmáře, kde je také k dispozici Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV.
Prezentace a Instruktážní list jsou dostupné na Portálu farmáře:
Cesta - Portál farmáře → Nová podání → Žádosti PRV - projektová opatření → záložka "Ke stažení"
Odeslaná Žádost o dotaci přes Portál farmáře obsahuje identifikační kód. Žadatel tuto odeslanou Žádost o dotaci přes Portál farmáře vytiskne, podepíše (v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za žadatele) a doručí na podatelnu příslušného RO SZIF osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu trvání výzvy, tj. do 7. 11. 2011 (podrobnosti ve výše zmíněné Prezentaci).
Vzhledem k požadavku ministerstva zemědělství resp. vzhledem k úpravě režimu podpory u podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura je zveřejnění Žádosti o dotaci (resp. funkcionalita Portálu farmáře) pro toto podopatření odloženo.
Pravidla pro žadatele pro opatření 14.kola PRV byla zveřejněna na webových stránkách SZIF již spolu s tiskovou zprávou k vyhlášení 14.kola příjmu žádostí dne 27. 9. 2011.
Michal ANTON
Oddělení metodiky osy 1 PRV
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 24.10.2011 v 11:11 hodin
MAS Železnohorský region