Železnohorský region

Zpravodajství z AGROVENKOVA č. 11/2011

Přehled hlavních informací z Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje v období: 23.8. 2011 - 20.9.2011
Semináře, odborné vzdělávání:

Pozvánka na výstavu do Letohradu

Živa a.s. Vás zve na výstavu zahradní a komunální techniky

Seminář v Českých Heřmanicích
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=390&typ=1&val=112753
Pozvánka na seminář Problematika uznávání honiteb a smluv o jejich nájmu 4.10. 2011 od 9.30 hodin, předpokládané ukončení cca 13.30 hodin, místo České Heřmanice . Zdroj: AK Ústí nad Orlicí
Dotace:

K prodloužení závazků AEO
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=113893
Prezentace MZe k problematice prodloužení závazků AEO po roce 2011.

Problematika pokryvnosti půdy v rámci půdoochranných technologií - GAEC 2
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=113843
Na základě výsledků jednání byly stanoveny limity pokryvnosti půdy pro splnění podmínky půdoochranné technologie na erozně ohrožených půdách.

Peníze z článku 68 i na masný skot
http://www.cschms.cz/index.php?page=news&id=4e6e68b00be8c
Podpora bude směřována na narozené tele a nikoliv krávu jako tomu je u národních doplňkových plateb. Autor: K. Malát, zdroj: ČSCHMS

"Příručka ochrany proti vodní erozi" - návrh
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113688
Návrh "Příručka ochrany proti vodní erozi" (protierozní průvodce, resp. kuchařka).

Aktualizace OPVZ v LPIS k 14. září 2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113810
Aktualizace OPVZ v LPIS k 14. září 2011.

Standard GAEC 2 a pokryvnost půdy rostlinnými zbytky
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113814
Výstupy z jednání k problematice 30% pokryvnosti v rámci GAEC 2, konaného dne 8. září na MZe.

Ke standardům GAEC
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113712
Od 1. července letošního roku začala platit přísnější pravidla standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu, takzvané GAEC, i na mírně erozně ohrožených půdách (MEO).
Autor: Ing. Martin Fantyš, tajemník Agrární komory ČRLegislativa:

K novele veterinárního zákona
http://www.vetweb.cz/informace-z-oboru/zpravodajstvi/Novela-veterinarniho-zakona__s1501x57429.html
Podle této novely musí chovatel nahlásit každou domácí porážku skotu a jelenovité zvěře sedm dní před porážkou krajské veterinární správě.

Novela "Havarijní vyhlášky"
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=112820
Vyhláška č.450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.175/2011 Sb.

Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých veterinárních přípravků
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=111631
VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2008 o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče ve znění vyhlášky č. 143/2011


Ekonomika, účetnictví, daně:

Příjem z příležitostné činnosti do třiceti tisíc ročně nebude nutné danit
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113648
Příjem z příležitostné činnosti do třiceti tisíc ročně nebude nutné danit, prosadil ministr zemědělství.

Nabídka Zetoru
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113813
Informace k tratorům ZETOR.


Ostatní:

Seznam odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=183&typ=1&val=113892
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti dle §39 odst. 4, písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Informace pro ekologické zemědělce
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=298&typ=1&val=113844

Publikace "Zemědělství 2010"
http://www.agrovenkov.cz/attachments/Zemedelstvi2010.pdf
MZe vydalo publikaci o českém zemědělství v roce 2010.

Kukuřici lze pěstovat i na svahu
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113685
Již několik let uplatňují na Horákově farmě v Čejči systém, který dovoluje pěstovat kukuřici i na pro ni netypických svazích, aniž by docházelo během přívalových dešťů k tolik obávané erozi.

Návrh elektronické identifikace skotu
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113713
Dobrovolná elektronická identifikace skotu v EU by měla podstatnou měrou přispět ke zlepšení zpětné dohledatelnosti původu hovězího masa.

Ke zvýšení systému kontroly intenzity chovů
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113785
Ministerstvo zemědělství chce zvýšit systém kontroly intenzity chovu hospodářských zvířat v horských a znevýhodněných oblastech.


Obce, MAS:

Zpravodaj SPOV 9/2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113617
Zářijové číslo opět nabízí zajímavé články.

Odpovědi na často kladené dotazy k ose 4 PRV
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113546
Odpovědi na často kladené dotazy k ose 4 PRV

Venkovské noviny
http://www.venkovskenoviny.cz/archiv_vn/2011_vn/venkovske_noviny2011_12.pdf
Venkovské noviny- září 2011.

Vesnice roku 2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113715
Titul Vesnice roku 2011 získala Komňa ze Zlínského kraje.


Z Pardubického kraje:

Dostih o cenu Agrovenkova o.p.s.
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113687
V rámci dostihového dne proběhla cena AGROVENKOVA,o.p.s. - 7. dostih.

Zpravodaj Agrovenkova 2/2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113451
Agrovenkov o.p.s. vydal druhé tištěné číslo Zpravodaje pro zemědělce a obce v Pardubickém kraji v roce 2011.

Ochutnávka vítězných výrobků Mlsu Pardubického kraje pro veřejnost.
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113502
Pardubický kraj ve spolupráci s Agrovenkovem o.p.s. uspořádal na výstavě Koně v akci na pardubickém dostihovém závodišti další ochutnávku vítězných výrobků Mlsu Pardubického kraje pro veřejnost.

Jednání s náměstkem policejního prezidenta
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=113744
Z podnětu Agrární komory Ústí nad Orlicí proběhlo dne 5. 9. 2011 jednání s náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Martinem Červíčkem. Zdroj: AK ČR

Více informací na www.agrovenkov.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 21.09.2011 v 10:51 hodin
MAS Železnohorský region