Železnohorský region

Železnohorský region se stal členem Asociace regionálních značek

V rámci výstavy Země živitelka zasedala v pátek 26.8.2011 také Asociace regionálních značek. Na tomto zasedání byl MAS Železnohorský region přijat za člena této asociace. A bude moci značit své regionální produkty značkou Železné hory - regionální produkt.
Cílem regionálního značení je zviditelnit venkovské regiony a podpořit hospodářskou stabilitu a samostatnost regionu.
Jedná se o vytvoření jednotné identity regionu, místních producentů a výrobců v oblasti cestovního ruchu z pohledu návštěvníka i místních obyvatel sdružených pod jednotnou regionální značkou.
Regionální značky na území České republiky s možným přesahem do okolních států sdružuje Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ). Jedná se o vytvořený systém grafického značení, podmínek výběru a udělování značení, zajišťování podmínek udržování kvality a cílené propagace produktů s označením "originální produkt".
Smyslem jednotné značky je zdůraznění garance původu výrobků v určitém regionu a jejich provázanost na místní výrobce a producenty.
Přidělení certifikátu a označení výrobku v systému regionálního značení jednoznačně přispívá ke zviditelnění výrobce a zvýšení odbytu, a tím zlepšení ekonomické stability výrobce.
V oblasti cestovního ruchu na území České republiky, a s ním spojených jednotných aktivit, se jednoznačně regionální značení stává vyhledávaným artiklem pro návštěvníky vedle turistických známek a dalších celorepublikových systémů. To zajišťuje celorepubliková prezentace ARZ (webové stránky, noviny Doma v regionech, prezentace na veletrzích a akcích cestovního ruchu, prezentační materiály).

Systém je nastaven jako samofinancovatelný po době "rozjezdu", tedy zavedení regionálního značení v dalších letech.
Výrobci za vydání certifikátu uhradí stanovenou drobnou částku na 2 roky. Dále bude stanovena úměrná částka na režii koordinátora (MAS ŽR) formou ročního poplatku. Výrobci budou hradit vydání kartiček a samolepek k certifikovaným výrobkům z vlastních zdrojů, nepodaří-li se zajistit náhradní zdroj financování.
Finanční nároky na certifikaci a režii koordinátora jsou pro výrobce minimální a ve srovnání s komerční reklamou mizivé. Mají však dalekosáhlý propagační a marketingový dopad ohledně zviditelnění a zvýšení odbytu v rámci celého systému ČR.
www.regionalni-znacky.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 30.08.2011 v 13:29 hodin
MAS Železnohorský region