Železnohorský region

Stromořadí Pardubického kraje

V závěru loňského léta připravilo Ekocentrum Zelený dům a Regionální muzeum v Chrudimi přírodovědnou anketu "Stromořadí Pardubického kraje". Cílem ankety je popularizovat aleje a stromořadí mezi veřejností jako přírodně kulturní a vlastivědnou hodnotu. Veřejnost jsme chtěli pobídnout k větší všímavosti ke svému okolí a ke společnému úsilí o zachování tohoto krajinného prvku, jež je neodlučitelně spjat s komunikací, cestou či pěšinou.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám zaslali své fotografie, a tím se zatím naší ankety zúčastnili. Nyní je možné pro vybranou alej či stromořadí hlasovat do 14. dubna 2011 na webových stránkách.
http://www.muzeumcr.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=73&Itemid=118


Vyhlášení vítězné aleje proběhne na Den Země v Pardubicích, v rámci kulatého stolu na téma: Životní prostředí Pardubicka, 18. dubna 2011 od 15 hod, v budově magistrátu na Pernštýnském nám.1.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 01.04.2011 v 10:17 hodin
MAS Železnohorský region