Region of Iron Mountains

Fotografická anketa "Stromořadí Pardubického kraje"

Fotografie či tip na jakoukoliv alej či stromořadí vyskytující se ve vašem okolí, tedy v Pardubickém kraji, jež by si zasloužila větší pozornost a péči zasílejte na ochranarsky@gmail.com nebo poštou na: Ekocentrum Zelený dům, Široká 31, 537 01 Chrudim.
Konečné vyhlášení vítězného stromořadí či aleje proběhne v dubnu 2011 na akci Den Země.

Pracovníci Ekocentra Zelený dům a Regionálního muzea Chrudim
Tibor Schwarz, DiS. - 728 226 733
Mgr. Simona Vylíčilová - 602 864 609.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 02.02.2011 v 14:58 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains