Železnohorský region

Zpravodaj Agrovenkov č. 2/2011

Zpravodaj Agrovenkova s přehledem hlavních informací z Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje naleznete v sekci dokumenty.
Informace ve zpravodaji obsažené můžete v případě zájmu dále předávat svým členům, kteří se zemědělskou činností v rámci působnosti MAS zabývají. Informace jsou také volně přístupné na webových stránkách společnosti AGROVENKOV o.p.s. - www.agrovenkov.cz.
Dále společnost AGROVENKOV o.p.s. jako KIS vydává pro většinu zemědělských podnikatelů a obce 2-3 ročně písemnou verzi ZPRAVODAJE. I zde je možno po dohodě zveřejnit informaci z činnosti Vaší MAS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 26.01.2011 v 09:08 hodin
MAS Železnohorský region