Železnohorský region

Projekty z 2. výzvy schváleny

Projekty z 2. výzvy Strategického plánu LEADER "Návrat ke kořenům" MAS Železnohorský region, o.s. byly schváleny od SZIF.
Celkem bylo schváleno 12 projektů k realizaci. Jedná se o:
- Obec Bezděkov - Regenerace centra
- Obec Čepí - Stavební úpravy Obecního domu v Čepí
- Obec Mikulovice - Oprava komunikace 54/14 a chodníku 54/1 vč. navazující zeleně
- Obec Ostřešany - Regenerace areálu pro volnočasové aktivity
- Obec Lipoltice - Obnova vybraných místních komunikací včetně regenerace zelených ploch
- Obec Rozhovice - Oprava hřbitovní zdi v Rozhovicích
- Obec Úherčice - Revitalizace návsi místní části Zdechovice obce Úherčice
- Obec Veselí - Venkovní kuželna se zázemím ve sportovně rekreačním areálu Veselí
- Obec Urbanice - Komplexní regenerace návesního prostoru v Urbanicích
- Obec Valy - Rekonstrukce provozního zázemí hřiště včetně přilehlých ploch
- Obec Lukavice - Budova obecního úřadu - sanace vlhkého zdiva
- Městys Bojanov - Odpočinkové zóny Bojanov

Seminář pro realizátory projektů z 2. výzvy se uskuteční 11. listopadu 2010 od 16. hodin v Multifunkčním centru v Heřmanově Městci.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 01.11.2010 v 14:22 hodin
MAS Železnohorský region