Region of Iron Mountains

Ing. Sobel, ředitel SZIF HK, podpořil svojí přítomností slavnostní akci ve Veselí

24.4.2010 proběhlo slavnostní předání stavby "Obnova centrálních ploch ve Veselí" občanům.
Za účasti občanů a všech zúčastněných subjektů na přípravě, realizaci a administraci akce proběhla slavností akce pro občany za účasti mažoretek.

V rámci akce Obnova centrálních ploch ve Veselí v roce 2009 byly v obci opraveny části místních komunikací, chodníků, byl osazen odpočinkový mobiliář, provedena výsadba zeleně vč. květnaté louky a byla pořízena technika na její údržbu.

Celkové náklady akce byly ve výši 4891025,- Kč. Akce byla realizována za dotační podpory Programu rozvoje venkova 2007-2013.
Administrována byla Státním zemědělským intervenčním fondem v Hradci Králové.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 29.04.2010 v 20:19 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains