Železnohorský region

DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU

15.-18.4.2010 proběhl již II.ročník čtyřdenního prezentačního maratonu na podporu projektů, aktivit a zvýšení odbytu místních služeb a výrobků v oblasti regionálního cestovního ruchu.
DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU 2010
15. - 18.4.2010

T I S K O V Á Z P R Á V A

V rámci rozšíření nabídky tradičních i nových aktivit a atraktivit, zlepšení propagace nových projektů, akcí, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, podpory místního patriotismu a zefektivnění spolupráce infocenter v souvislosti se zkvalitněním systému podpory regionálního turistického ruchu proběhl na území Železnohorského regionu již druhý ročník čtyřdenního maratonu akcí Dny Železnohorského regionu pod heslem "VÍTEJTE I VY", Železnohorský region.

Dne 15.4. proběhla tradičně zahajovací akce pro odborníky - pracovníky infocenter regionu a dalších sousedních oblastí (TO Pardubicko, TO Chrudimsko, Kraj Vysočina), pro pracovníky Destinační společnosti Východní Čechy (DSVČ), Krajského úřadu Pardubického kraje, zástupce médií a představitele a členy Železnohorského regionu. Akce se uskutečnila v hotelu Bujnoch v Přelouči, při příležitosti představení mezinárodní akce Czech Wine Chalenge panem Oldřichem Bujnochem.
V rámci uceleného prezentování akcí (Fotosoutěže, Velké razítkové sběratelské soutěže, Itineráře výletů, IV.ročníku Tradic Železnohorského regionu, letos 19.6., sběratelské série pohledů, aj.) a systému propagace regionu pro turistickou sezónu 2010 proběhla premiéra prezentace projektu Z potůčku potok, z říčky řeka, který se ucházel o titul European Destination of Excellence v soutěži CzechTourism pro r.2010.
V dalším bloku proběhla všeobecná diskuze, jenž měla za cíl zkvalitnit a zefektivnit přenos aktuálních informací mezi návštěvníky a jednotlivými infocentry. Přítomní se dohodli na konkrétní formě spolupráce: efektivnějším sběru informací od návštěvníků z území a dětí z místních škol, na jehož základě budou tvořeny cílené "balíčky turistických služeb" a programů pro mimoškolní výuku v úzké spolupráci s podnikatelským a neziskovým sektorem. Přítomní kladně zhodnotili přínos podpory akcí na základě zveřejňovaného pravidelného měsíčního kalendáře akcí v regionu a okolí. Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu, vyjádřila, spolu s pracovníky infocenter, nutnost podpory široké neformální diskuze a výměny informací mezi pracovníky infocenter, jenž jsou hlavními aktéry organizačního systému cestovního ruchu bez ohledu na hranice turistických regionů, oblastí či krajů.
Na závěr Ing. Manda z cestovatelského magazínu Dobrodruh zhodnotil potenciál Železnohorského regionu v souvislosti s ostatními turistickými regiony jako velmi vhodný, pestrý a široký.

Dne 16.4. proběhl den otevřených dveří ve všech pěti infocentrech regionu. Obyvatelé, návštěvníci a nově také zástupci škol i s dětmi měli možnost získat aktuální informace o akcích, nové prezentační materiály Železnohorského regionu, Pardubického kraje, v rámci spolupráce s DSVĆ a sousedních regionů, které byly získány na základě "burzy" propagačních materiálů dne 15.4. Pracovníci infocenter v Heřmanově Městci, v Přelouči, v Třemošnici, v Seči a Nasavrkách ochotně poskytovali veškeré informace, zveřejňovali zpracované prezentace o jednotlivých projektech a akcích a prezentovali výrobky a akce podnikatelských a neziskových subjektů.

Dne 17.4. proběhl již pátý turnus autobusového putování po regionu pro návštěvníky a místní obyvatele po zajímavých projektech, objektech a lokalitách, kam se jinak návštěvník sám těžko dostává, pod vedením Martina Písaře, pracovníka Železnohorského regionu. Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč pod vedením Bohumila Starého, předsedy Železnohorského regionu. Akce proběhla v duchu osvěty a podpory místních projektů, patriotismu a zkvalitnění regionálního turistického ruchu v rámci všeobecného rozvoje venkova.
Tentokrát velkým lákadlem byla návštěva areálu Tank Power centrum Přelouč, jenž se specializuje na adrenalinové aktivity (paintball, laserová střelnice, lanové centrum, aktivity s vojenskou technikou). Dále účastníci shlédli prostory kostela Československé církve husitské v Heřmanově Městci, kompletní obnovu obce Veselí, vč. Centra aktivního odpočinku a moštárny, zajímavé interiéry kostela sv.Petra a Pavla v Rozhovicích, prostory veterinární kliniky v Heřmanově Městci, Včelařské učiliště a přilehlé arboretum v Nasavrkách, kde v hotelu Šustr poobědvali. V Kovářově účastníci shlédli nové prostory Ranče L pana Laška a na závěr v Třemošnici nově opravenou a vysvěcenou zámeckou kapli a rekonstruované prostory původního místního lihovaru (solná jeskyně, pizzerie a bowlingová dráha).
Účastníci opět vysoce hodnotili možnosti poznávání projektů, aktivit a atraktivit regionu touto organizovanou formou a dostalo se jim množství tipů a podnětů pro plánování svých vlastních volnočasových aktivit v regionu.

Dne 18.4. proběhl Den otevřených dveří v podnikatelských areálech členů Železnohorského regionu, o kterých informovala média Český rozhlas Pardubice a Chrudimský deník. Obyvatelé a návštěvníci měli jedinečnou možnost navštívit zajímavá místa s výhodným bonusem, jenž měl podobu volného vstupu či obdržení drobné pozornosti. Mezi areály byly kvalitní stálice: Farma Slunečný Dvůr, Synagoga a Gallery Cyrany v Heřmanově Městci, Expozice Po stopách Keltů v Nasavrkách, Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, Hrad Lichnice a Galerie Cipryán v Pohrádí. Mezi novinky sezóny patřila Kavárna JO KAFÉ v Ostřešanech. Autokemping Konopáč pořádal zabijačkové hody. Provozovatelé aktivit a areálů rádi využili možnosti prezentovat se v rámci zvýšení podpory využívání místních služeb a odbytu výrobků v oblasti regionálního cestovního ruchu. Účastníci kladně hodnotili jejich aktivity, které budou pomáhat rozvíjet a podporovat svojí návštěvností.

Pracovníci informačních center těmito akcemi opět prohloubili dosavadní dobrou spolupráci. Na základě detailního poznání aktivit a atraktivit budou schopni zajišťovat kvalitní poskytování informací příchozím turistům a spolupracovat při přípravě tématických turistických produktů a marketingových aktivit na větším území, v rámci příprav potenciálních projektů dle aktuální potřeby regionu.
Prohloubena byla spolupráce pracovníků Železnohorského regionu, Pardubice Region Tourism, Destinační společnosti Východní Čechy a dalších sousedících regionů.Poděkování za spolupráci na přípravě a koordinaci akce patří pracovníkům infocenter Heřmanoměstecko, Přelouč, Třemošnice, Seč a Nasavrky.

Dále poděkování patří všem stávajícím i potenciálním členům regionu, kteří představili své aktivity účastníkům a všem dalším, kteří přispěli svými postřehy ke zkvalitnění poskytovaných informací a návrhu společných témat, jenž budou využity v rámci příprav dalších prezentačních aktivit Železnohorského regionu.Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 21.04.2010 v 08:56 hodin
MAS Železnohorský region