Železnohorský region

FOTOSOUTĚŽ na téma "Postřehy ze Železnohorského regionu"

Cílem soutěže je získat co nejpřitažlivější a nejzajímavější snímky přírody, památek, objektů i kulturních a společenských akcí v Železnohorském regionu, které budou dále využity pro propagaci území na webových stránkách, v tiskovinách, publikacích, kalendářích a časopisech.
Pravidla soutěže:
- zúčastnit se může kdokoliv bez ohledu na věk
- foto musí být pořízeno na území Železnohorského regionu (území přesně charakterizováno na www.maszr.oblast.cz)
- soutěžící nemusí být současně autorem fotografie
- do soutěže lze poskytnout i fotografie již zveřejněné
- není omezen počet soutěžních fotografií od jednoho soutěžícího
- soutěžící (u mladších 18-ti let zákonný zástupce) je povinen vlastnoručně podepsat čestné prohlášení, že k soutěžní fotografii jsou vypořádána autorská práva, že souhlasí s neomezeným nevýhradním užíváním soutěžní fotografie při propagaci regionu prostřednictvím výstavních panelů, tištěných i elektronických médií a že nese plnou odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob
- do soutěže nebudou přijaty fotografie soutěžících, kteří neuvedou své osobní údaje k jejich jednoznačné identifikaci
- jako soutěžní snímky budou přijaty výhradně zvětšeniny na fotografickém papíře ve velikosti maximální rozměr soutěžní fotografie je 21 x 30 cm (A4), nelze se zúčastnit s fotografiemi z inkoustových či pigmentových tiskáren, protože nelze zajistit jejich kvalitní reprodukci.
- současně jsou fotografie odevzdány i v elektronické podobě na CD
- každou fotografii je nutno na zadní straně označit: plným jménem, adresou, e-mailem, telefonem a místem záběru - nutné kvůli identifikaci snímku
- zaslané foto se nevrací


Uzávěrka a vyhodnocení soutěže:
- soutěžní fotografie zašlete či předejte do 31.8.2010 na adresu MAS Železnohorský region, Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec (případně do všech níže uvedených infocenter). Na obálku uveďte "FOTOSOUTĚŽ".
- soutěž vyhodnotí odborná komise a veřejnost na základě hlasování na webových stránkách
- výsledky budou zveřejněny a ceny výhercům budou předány při vernisáži výstavy soutěžních fotografií, která se uskuteční 18.9.2010 v rámci akce Babí léto na Železných horách, Autokempink Konopáč

Hlavní výherní ceny:
1. cena Fotoaparát OLYMPUS
2. cena Tiskárna EPSON
3. cena Paměťová karta micro SD
4. cena Nabíječka 2xAA , vč. baterií
5. cena Paměť. nosiče DVD-R,DVD+R a CD-R
6. - 10.cena Prezentační materiály a upomínkové předměty Železnohorského regionu
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 18.03.2010 v 09:28 hodin
MAS Železnohorský region