Region of Iron Mountains

Seminář pro žadatele v rámci 1. výzvy Strategického plánu LEADER "Návrat ke kořenům"

MAS Železnohorský region, o.s. v rámci administrace SPL NÁVRAT KE KOŘENŮM pořádá veřejný seminář pro žadatele v rámci 1. výzvy, která se bude konat dne 24. 8. 2009 v 19.00 hod. v hasičské zbrojnici v Heřmanově Městci.
Program
1)Informace o Strategickém plánu LADER
2)Informace o 1. výzvě
3)Praktické informace pro žadatele - jak zpracovat a podat projekt
4)Konzultace připravovaných projektových záměrů žadatelů

Žadatelé si mohou vzít s sebou svůj projekt ke konzultaci.
Semináři předchází jednání Valné hromady MAS Železnohorský region od 18:00 hod. v hasičské zbrojnici v Heřmanově Městci.
Z organizačních důvodů JE POTŘEBNÉ POTVRDIT PŘEDEM VAŠÍ PŘÍPADNOU ÚČAST
do 21.8.2009 e-mailem: infocentrum@mesto-hm.cz nebo telefonicky tel.: 607 68 24 33, děkujeme.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.08.2009 v 13:50 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains