Železnohorský region

Valná hromada MAS Železnohorský region,o.s.

Jménem předsedy MAS ŽR pana Bohumila Starého a člena MAS ŽR Václava Dostála vás zveme na Jednání Valné hromady občanského sdružení MAS Železnohorský region, o.s., která se bude konat dne 24. 8. 2009 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici v Heřmanově Městci.
Valná hromada bude neoficiálně zahájena na vernisáži výstavy fotografií "Větrná kalamita v lesích Železných hor" od 17:00 hod. na Staré radnici v Heřmanově Městci.
Navržený program jednání:
1)Zahájení administrace strategického plánu LEADER (SPL) na základě podepsané Dohody o dotaci na 2009 - 2013
- informace o organizaci a harmonogramu
administrace SPL
- informace o vyhlášené výzvě pro žadatele

2)Hospodaření MAS ŽR v souvislosti s administrací SPL - zajištění předfinancování
Po ukončení valné hromady bude následovat seminář pro žadatele, na který jste zváni. (viz pozvánka na seminář)
VAŠE ÚČAST JE S OHLEDEM NA DŮLEŽITOST PROJEDNÁVANÝCH ZÁLEŽITOSTÍ NUTNÁ!
Z organizačních důvodů JE POTŘEBNÉ POTVRDIT PŘEDEM VAŠÍ PŘÍPADNOU ÚČAST do 21.8.2009 e-mailem: infocentrum@mesto-hm.cz nebo telefonicky tel.: 607 68 24 33, děkujeme.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.08.2009 v 13:47 hodin
MAS Železnohorský region