Železnohorský region

Výstava obrazů: TÁŇA LUDVÍKOVÁ

Přijďte se podívat na výstavu obrazů paní Táni Ludvíkové, která se uskuteční od 21. 7. - 10. 8. 2009 v Městské galerii v Heřmanově Městci. Vernisáž této výstavy proběhne 21.7.2009 od 17:00 hod.
Táňa Ludvíková je malířka, která si ve své tvorbě jde svoji vlastní cestou. Život ji nepřinesl mnoho klidných chvil, a tak není divu, že se v obrazech vyhýbá zobrazování člověka a utíká se k přírodním motivům.

Jsou to především stromy, které harmonizují s jejím duševním rozpoložením. Stromy jako symboly Života. Tišší velikáni, v níž je skrytá životadárná síla a jež svoji energií vyplívaji do prostoru kolem sebe a díky níž v každém přístoupivším člověku je táž energie obnovena a oživena. Jako by každý člověk na světě měl svůj strom, který roste a žije spolu s ním, dodává mu sílu, odvahu, naději, touhu žít a prožít svůj život naplno a v tvůrčí aktivitě.

Táňa Ludvíková pro vyjádření těchto pocitů nejprve využívala techniku tempery. Teprve v poslední době zvolila olejomalbu, která ji umožnila vtělit svým obrazů hlubší rozměr a hloubku. Obrazy vyvolávají dojem, že jsou namalovány na jeden zátah, jako b se autorka bála, že promešká a nestihne zachytit prchavý okamžik přítomnosti. Tomu odpovídá i výrazová forma malby velmi rychlé a expresní tahy štětcem a špachtlí, které neumožňují dát zobrazovanému objektu přesný obrys a tvar. Tato zdánlivě neurovnaná malba však má svůj vnitřní harmonizující řád.

Dynamičnost všech kompozic dává obrazům kontinuální propojení mezi okamžikem minulým, přítomným a budoucím, takže z nich nevyjadřuje žádná strnulost a statičnost, a ve vnímání vzbzuje pocit, že zobrazenou dřevinu zná od jejího vzniku až po její konec.

Celý záznam života stromů autorka ještě podporuje těkavou barevností. Na podkladě neutrálních barev, kterými jsou především šedá a hnědošedá, nechává rizzářit oranživé, červené a rudé barvy, které v kontrastu s podkladovými prostorovými plochami rozechvívají hlavnímotiv tak, že divák prožívá chvění a rezonanci daného okamžiku života každého jednotlivého stromu.

Obrazy Táni Ludvíkové obsahují v sobě kouzlo poezie, jakého si melancholického smutku s nadějí a vlastně s jistotou, že život je takový nikdy neumírá a má své věčné, bezčasové pokračování.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 16.07.2009 v 13:05 hodin
MAS Železnohorský region