Železnohorský region

Na Mladotickém mlýně zazní vánoční koledy!

Přijďte se zaposlouchat. Dne 20. prosince v 16 hodin se začíná.
Prolog:
Josef byl spravedlivý a zbožný muž. V noci spatřil Božího posla, anděla. Ten mu řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se. Vezmi Marii k sobě. Dítě, které očekává, je z Božího ducha. Bude mít syna a dáš mu jméno Ježíš. On smíří národ s Bohem. Tak se naplnilo, co řekl prorok Izajáš: Hle, panna počne a porodí syna; bude se jmenovat Immanuel. To znamená Bůh je s námi. (Mt 1)VÁNOČNÍ KOLEDY

s rozsvícením betlémského světlaMLADOTICKÝ MLÝN

20. prosince v 16. hodin


KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ
Vstup dobrovolný
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 10.12.2008 v 18:08 hodin
MAS Železnohorský region