Železnohorský region

Virtuální muzeum lidových tradic a řemesel

Projekt mezinárodní spolupráce regionů.
Do projektu jsou zapojeny tyto partnerské regiony:
MAS Pošumaví (Plzeňský kraj)
MAS Železnohorský region (Pardubický kraj)
MAS Brána do Českého ráje (Královéhradecký kraj)
LAG Cham (Německo)Obsah projektu:
Výstupem projektu bude web s virtuálním muzeem lidových tradic a řemesel z území partnerských MAS. Bude se jednat např o masopust,velikonoční zvyky, vánoční zvyky, stavění máje, folklor, další tradiční akce, apod. Dále zde bude historie tradičních řemesel, která se v území dochovala.
Pomocí krátkých videosekvencí budou zdokumentovaní současní nositelé těchto tradic v území (obce, podnikatelé..). Vše bude přeloženo do AJ a NJ.
Na území českých MAS bude na několika místech umístěn počítač s přístupem na internet a velkoplošný monitor k prohlížení virtuálního muzea. (TIC Heřmanoměstecko, TIC Seč, TIC Nasavrky, TIC Třemošnice, Vlastivědné muzeum - zámek Choltice).

DVD prezentace bude volně přístupná na internetu, bude sloužit jako upoutávka do regionů pro turisty. Může běžet na monitorech v knihovnách, vestibulech restaurací, v dílnách řemeslníků, ve školách.......... Má za úkol navýšit propagaci regionu, podpořit konání tradičních akcí, podpořit zájem lidí o řemesla a tradice, pomoci prorazit nositelům tradic a řemesel na trhu, tj. podpořit rozvoj jejich aktivit.

V návaznosti na tuto akci může být tvorba výukových programů pro školy, naučné programy pro seniory, podpora odbytu tradičních výrobků....

V rámci co nejširší podpory akcí, rozvoje tradic a odbytu tradičních výrobků je toto právě řešeno partnerstvím regionů (i německých), aby se informace dostaly do vzdálenějších regionů a pokusily se znásobit návštěvnost akcí - potažmo ostatních zajímavostí a využití služeb v regionech.


Náklady projektu:
Celkové náklady 5 mil.Kč
z toho náklady MAS ŽR 1,451 mil.Kč


Termín realizace:
06/2009 - 10/2010


Průběh přípravných prací:
30.9.2008 zástupci všech regionů vytvořili a usnesli se na obsahu projektu (Libuň)
16.10.2008 projednání a odsouhlasení projektu zástupci MAS ŽR (Heřmanův Městec)
30.10.2008 předběžné projednání možnosti předfinancování projektu s bankovními domy (Chrudim)
3.11.2008 jednání koordinační skupiny všech parnerů a podpis dohod o spolupráci (Neukirchen)
10.11.2008 registrace žádosti v rámci Programu rozvoje venkova, osa IV, opatření 2 - partnerské projekty
Výsledky hodnocení projektů budou zveřejněny cca v březnu 2009.

V případě realizace projektu budou vyzváni ke spolupráci veškeré subjekty z oblasti tradiční kultury a lidových řemesel.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 12.11.2008 v 10:55 hodin
MAS Železnohorský region