Železnohorský region

Promoakce Putování za poznáním Železnohorského regionu proběhla 10.10.2008

T I S K O V Á Z P R Á V A
V rámci rozšíření nabídky a zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu občanské sdružení Železnohorský region dne 10.10.2008 připravilo další z celodenních poznávacích akcí pro pracovníky informačních center, představitele a členy Železnohorského regionu, členských mikroregionů, představitele a pracovníky Pardubického kraje, Úřadu Regionální Rady, Destinační společnosti Východní Čechy, místních škol, církví a dalších spolupracujících subjektů.

Dne 11.10.2008 akce s obdobným rozsahem a obsahem proběhla za účasti široké veřejnosti regionu.

Program akce byl sestaven s potřebou detailního se seznámení s méně známými či novými atraktivitami a aktivitami regionu formou prvotních upoutávek při příležitosti vydání nové souhrnné prezentační publikace Železnohorský region a prezentace nových připravovaných projektů v oblasti cestovního ruchu na území regionu.


Účastníci akce byli seznámeni s aktivitami a atraktivitami regionu dle programu:

· Heřmanův Městec: Turistické informační centrum Heřmanoměstecko (nabídka služeb), Gallery Cyrany a objekty bývalé židovské synagogy (nová aktivita, detailní informace), kaple Zvěstování Panny Marie (detailní informace)
· Horní Raškovice, Svinčany: areál rozhledny Barborka (nabídka služeb areálu, novinky areálu) a NS Raškovické lomy (nová aktivita)
· Choltice: zámek - Vlastivědné muzeum (nová aktivita, detailní informace), kaple sv.Romedia, Choltická obora (detailní informace)
· Veselí: restaurace Na Hrázy (nové ubytovací a stravovací kapacity, detailní informace), Relaxační zóna Meandry Struhy (nová aktivita, detailní informace)
· Přelouč: Hotel Bujnoch (nové ubytovací a stravovací kapacity, detailní informace), turistické informační centrum v Hotelu Bujnoch (připravovaná nová aktivita, detailní informace)
· Kostelec u Heřmanova Městce: kostel sv. Petra a Pavla (detailní informace), Kostelecká pohoda (ubytovací a stravovací kapacity, připravované nové aktivity, detailní informace)
· Třemošnice, Podhrádí: Galerie Josefa Cipryána (nová aktivita, detailní informace)
· Třemošnice, Podhrádí: hrad Lichnice (nabídka služeb, připravovaná nová aktivita, detailní informace)
· Seč: těleso hráze Vodní nádrže Seč (detailní informace)
· Seč, Ústupky: značení přístupu v terénu zřícenina hradu Oheb (detailní informace)
· Seč, Ústupky: hotel Kapitán (ubytovací a stravovací kapacity, detailní informace)
· Kovářov: Ranč LL, jezdecký areál (nabídka služeb, připravované nové aktivity, detailní informace)Prezentace nových připravovaných projektů v oblasti cestovního ruchu na území regionu proběhala v prostorách hotelu Kapitán (Seč, Ústupky).

V úvodu K.Korejtková, manažerka Železnohorského regionu, představila ve zkratce historii, současnost, oblasti činnosti a připravované projekty občanského sdružení Železnohorský region, především týkající se marketingu cestovního ruchu.
RNDr. Smutek (Vodní zdroje Chrudim) a RNDr. Bárta (CHKO Železné hory) prezentovali dlouhodobě připravovaný projekt Geologický park Železné hory, jenž se nachází ve fázi široké diskuse všech zainteresovaných subjektů a přípravy detailní projektové dokumentace. Plánovaná realizace Geologického parku bude probíhat od roku 2009. Jedinečnost projektu spočívá jednak ve významu a obsahu, a také ve formě spolupráce v rámci přípravy a realizace, která proběhne napříč všemi subjekty v regionu (veřejné, neziskové a podnikatelské).
Ing. Vlasák a pan Mangel (Boii, občanské sdružení) představili projekt v rámci budování unikátního keltského Archeoskanzenu v Nasavrkách - výstavba Keltské vesnice. Na projekt byla zpracována projektová dokumentace za finanční podpory Pardubického kraje. V současné době je připravována dokumentace žádosti pro realizaci.
Ing. Víšková, vedoucí pracoviště Úřadu Regionální Rady v Pardubicích pro ROP NUTS II Severovýchod, zhodnotila oba projekty jako životaschopné a potenciálně vhodné pro finanční podporu dotačního programu Regionální operační program, opatření 3.1. cestovní ruch. Dále podala přehledné informace o možnostech a stavu využívání ROP.
Bc. Macela, radní Pardubického kraje pro oblast cestovního ruchu, také vyjádřil podporu připravovaným projektům a vyzval přítomné k urychlenému dopracování podkladů pro podání žádostí na realizaci.
Na závěr prezentace paní Frolová, ředitelka hotelu Kapitán, představila skladbu současných služeb a nově připravovaný projekt na zkvalitnění služeb a rozšíření prostorů hotelu.


Ohlas akce ze strany účastníků byl opět velice příznivý.

Pracovníci informačních center touto akcí prohloubili dosavadní dobrou spolupráci. Na základě detailního poznání aktivit a atraktivit budou schopni zajišťovat kvalitní poskytování informací příchozím turistům a spolupracovat při přípravě tématických turistických produktů a marketingových aktivit na větším území, v rámci příprav potenciálních projektů dle aktuální potřeby regionu.
Prohloubena byla také spolupráce pracovníků Železnohorského regionu a Destinační společnosti Východní Čechy (koordinace cestovního ruchu na území Východních Čech), jenž akci podpořila nejen propagačními materiály, ale i obohatila účastí a názory svých pracovníků.


Poděkování za přípravu a koordinaci akce patří pracovníkům TIC Heřmanoměstecko, Třemošnice, Seč a Nasavrky.
Dále poděkování patří všem stávajícím i potenciálním členům regionu, kteří představili své aktivity účastníkům a všem dalším, kteří přispěli svými postřehy ke zkvalitnění poskytovaných informací, jenž budou využity v rámci příprav dalších prezentačních akcí regionu.

Kateřina Korejtková,
manažerka MAS ŽR
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 12.10.2008 v 09:48 hodin
MAS Železnohorský region