Železnohorský region

Třináctka Babímu létu nepřála ...

V pátek 19. a v sobotu 20. září 2008 se v areálu Autokempinku Konopáč uskutečnil 13. ročník tradiční prodejní výstavy výrobků a výpěstků podnikatelů regionu s názvem "Babí léto na Železných horách". Nad letošním ročníkem převzal záštitu vícehejtman Pardubického kraje pan Ing. Roman Línek.
Počasí vůbec nebylo příjemné, jak pro 37 vystavovatelů a prodejců, tak pro téměř 2000 návštěvníků - potencionálních kupujících. Program v pátek byl doplněn o účast volebních týmů ODS a Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL), které nabídly volební programy svých seskupení, knihy z života svých líderů včetně jejich autogramiády, nechyběla zábava pro děti ve formě skákacích hradů a soutěží včetně občerstvení. Součástí této akce bylo otevření naučné stezky Heřmanův Městec - Město u dvou moří s prohlídkou celé trasy stezky, za účasti hejtmana Pardubického kraje pana Ing. Ivo Tomana, vícehejtmana pana Ing. Romana Línka, radních paní Marie Málkové, pana Bc. Miroslava Macely, paní Mgr. bc. Jany Smetanové, pana Ing. Miroslava Mareše, pana Ing Josefa Janečeka, senátorky paní Ing. Aleny Páralové, senátora Ing. Jiří Skříteského, starosty hostitelského města Ing. Aleše Jirouteka a místostarostky Ing. Zdeny Sedláčkové a starostů okolních obcí mikroregionu. Návštěvníci mohli po oba dva dny naslouchat vystoupení hudební skupiny ZUŠ Heřmanův Městec, prohlédnout si dokumentaci o činnosti této školy.Návštěvníci si mohli zkontrolovat svůj zdravotní stav ve stánku VZP spolu se Střední zdravotní školou Chrudim.
V 16. hodin v pátek byla přestřižena páska za účasti již výše uvedených představitelů a tím zahájen oficiálně 13. ročník "Babího léta". Při této příležitosti bylo vzpomenuto úmrtí dlouholetého kronikáře města heřmanův Městec a účastníka těchto akcí pana Václava Janaty. Při zahájení nechybělo ani tradiční předání velkého bochníku chleba s pořadovým číslem od pekaře pana Pecky. Následovala vystoupení mažoretek skupiny RONDO z Ronova nad Doubravou a PM Stars z Pardubic. Velký zájem byl o ukázku techniky Sboru dobrovolných hasičů Heřmanův Městec, Chotěnice a Konopáč s ukázkou činnosti na vodní hladině.
I přes nepříznivé počasí v sobotu pobyt návštěvníkům zpříjemnil poslech hudební skupiny Ládi Berana a několik vystoupení mažoretek. Od 9:00 do 13:00 hodin probíhala soutěž Rodinné sportovní hry 2008, které zorganizoval Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec pod vedením ředitelky Ireny Chytilové . Her se zúčastnilo celkem 56 rodinných týmů.
Na závěr v 16 hodin v sobotu byly slosovány vstupenky:
1. cena. Zájezd s CK CAMPTOUR Konopáč do Itálie pro 2 osoby - lístek č. 002806
2. cena: Zájezd s CK CAMPTOUR Konopáč do Itálie pro 1 osobu - lístek č. 002294
3. cena: Předplatné pro koupaliště Konopáč v sezóně 2009 - lístek č. 002625
4. cena: Jízdenka na tobogánu v sezóně 2009 - 100 jízd - lístek č. 002830
5. cena Jízdenka na tobogánu v sezóně 2009 - 50 jízd - lístek č. 002439
I přes nepříznivé počasí se akce zdařila díky organizátorům ze Svazu zahrádkářů, kynologů a pracovníků Autokempinku Konopáč, kterým tímto děkujeme za odvedenou práci.
Starý Bohumil
Fotografie z této akce naleznete v sekci fotogalerie.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 26.09.2008 v 09:44 hodin
MAS Železnohorský region