Železnohorský region

Železnohorský region zahájil spolupráci s Destinační společností Východní Čechy

Spolupráce bude probíhat v oblasti podpory rozvoje a zkvalitnění cestovního ruchu
SPOLUPRÁCE BUDE PROBÍHAT V RÁMCI REALIZACE PROJEKTŮ DSVČ

1) projekt Návrh a marketingová podpora tématu cestovního ruchu na r. 2009

Železnohorský region se nejprve zapojí do tvorby tématu svými návrhy a následně do tvorby jeho marketingových aktivit.2) projekt Turistické noviny pro region Východní Čechy

Železnohorský region se bude zapojovat formou předávání aktuálních nejzajímavějších informací dle vytvořeného konceptu novin, který vzniká.
Informace a fotografie budou DSVČ předávány prostřednictvím centrály MAS ŽR, jejíž služby zajišťuje Martin Písař.

Prvotní informace budou čerpány z nové publikace a z poznávacích cest po regionu (1. proběhla 31.3.)

Tímto vyzýváme všechny členy a členské obce, aby průběžně předávali všechny aktuality, novinky a fotografie v elektronické podobě do centrály TIC Heřmanoměstecko.
Informace budou vždy prezentovány pod hlavičkou Železnohorského regionu.

Turistické noviny budou vycházet pro letní a zimní sezonu.

Pro podnikatele bude vytvořen ceník placené inzerce většího rozsahu.3) DSVČ zahájila spolupráci s deníky, týdeníky a časopisy. Železnohorský region dostal možnost zveřejňovat nejzajímavější a aktuální věci zdarma.

Zveřejňovány budou informace méně známé a nové opět prostřednictvím centrály MAS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 01.08.2008 v 12:18 hodin
MAS Železnohorský region