Železnohorský region

21.6. úspěšne proběhl II.ročník Tradic Železnohorského regionu

V areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích byl připraven bohatý a zajímavý program, ze kterého si vybrali to své všichni návštěvníci.
Nahlédněte do fotogalerie.
Program zahájila hudební produkce ZUŠ Přelouč, po slavnostních fanfárách následovalo úvodní slovo radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara, který zde mimo jiné i zastupoval pana hejtmana Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana, pod jehož záštitou se akce konala.

Hlavní organizátoři (Josef Blažek a Jaroslav Brožek z obce Svinčany) uvedli učinkující a program celé akce.

Následovalo taneční vystoupení folklorního souboru Radost z Pardubic a dětské cimbálové muziky z Tvarožné Lhoty, z patrnerského regionu Strážnicko.

Po tanečních a hudebních produkcích následovalo představení nových kamenných a dřevěných plastik, které se staly součástí přírodní výstavní expozice v areálu, jenž je tvořena od roku 2007.
Sochaři Vojtěch Franc a Tereza Hanusová představili svá hodnotná díla z pískovce, jenž jsou umístěny u vstupu do areálu.
Josef Cipryán představil svouji dřevěnou plastiku "Skaláka", který představuje jednoho z místních historických řemeslníků.

V rámci představení a přiblížení tradičních řemesel obyvatelům regionu byly připraveny ukázky řemesel. Některá řemesla zaujala nejen děti, ale i dospělé, kteří si vše s chutí vyzkoušeli.

Sochaři poskytovali cenné rady dětem a dospělím, kteří si zkoušeli jejich práci s opracováním kamene. Pan Cipryán, umělěcký řezbář, předvedl, jak lze i jinak zacházet s motorovou pilou.

Především děti ocenily keramickou dílnu vedenou Ing. Evou Mašínovou, kde měly možnost si pod vedením zkušené keramičky vyzkoušet práci s keramickou hlínou a vytvořit dílka dle své fantazie.

Zajímavou se stala také ukázka práce se železem uměleckého kováře Lukáše Kučery.

Paní Lenka Brožková vedla dílnu pletení proutěních výrobků, jenž sklidila také velký úspěch.

Všichni výše uvedení účinkující na závěr akce obdrželi pamětní listy a při slavnostním přípitku jim organizátoři akce poděkovali za spolupráci.
V rámci celé akce probíhal jarmark lidových výrobků, návštěvníci měli možnost občerstvit se místními specialitami a povozit se na koních.

V pozdnějších odpoledních hodinách hrála folková skupina v poslechu i tanci.
Po zapálení svatojánských ohňů proběhl na závěr akce ohňostroj.

Všem organizátorům a účinkujícím patří veliké poděkování za celou akci, která má nesporný přínos při obnově pospolitosti obyvatel regionu a návratu k tradičním formám života na venkově.
Kateřina Korejtková, manažer regionu
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 23.06.2008 v 11:16 hodin
MAS Železnohorský region