Region of Iron Mountains

21.6.2007 v Autokempinku Konopáč u Heřmanova Městce se bude konat valná hromada MAS Železnohorský region

podrobnosti viz. pozvánka
Jménem předsedy MAS ŽR pana Václava Dostála a člena pana Bohumila Starého Vás zveme na:Valnou hromadu
Místní Akční Skupiny Železnohorský region

která se bude konat dne 21. 6. 2007
v 16.00 hod. v areálu Autokempinku Konopáč v Heřmanově Městci.

Navržený program jednání:
1. aktuální stav projektu MAS - ukončení, vyhodnocení
2. odsouhlasení využití provozní dotace z PK na činnost MAS
3. příprava MAS na obdržení dotace z PRV na 2007-2013 - potřebná tvorba nových dokumentů dle nových podmínek
4. volby nových orgánů MAS, změna Stanov (změna sídla MAS)
5. plán činnosti MAS na další období
6. různéProsíme o potvrzení vaší účasti e-mailem: vn.konzult@tiscali.cz nebo telefonicky tel.: 606436659.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 11.06.2007 v 12:20 hodin
LAG (Local Action Group) Region of Iron Mountains