Železnohorský region

Hledáme nové členy a zajímavé projekty

výzva
MAS Železnohorký region a MAS Region Kunětické hory hledají nové členy a zajímavé projekty.

Novým potencionálním členům obě MAS mohou nabídnout možnost spolupráce:
- při realizaci společných projektů a akcí,
- možnost navazování kontaktů se subjekty podobného zaměření na území partnerských MAS v ČR,
- podporu tradičních výrobků a řemesel
- přísun aktuálních informací
- pomoc při odborném zpracování žádostí o dotace ČR nebo EU.

Případní zájemci o členství v obou uvedených MAS můžou obdržet podrobné informace:
- manažerka MAS K.Korejtková, tel.: 606436659, e-mail: vn.konzult@tiscali.cz
- centrála MAS ŽR, tel.: 469697073, e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.03.2007 v 15:10 hodin
MAS Železnohorský region